ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σεπτεμβρίου 2019(191)

Τελευταία αλλαγή της σελίδας αυτής στις : 23/09/2019 12:42:13 μμ
 

Διαβάστε παρακάτω για τις ιδιαιτερότητες κάθε τμήματος σε ότι αφορά την ανανέωση εγγραφής/δήλωση μαθημάτων

Θα συμπληρωθεί καθώς θα υπάρχουν νεώτερα

 


Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Πρώην Τμήμα Λογιστικής

Πρώην Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών
 


Κατεύθυνση Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχ/κών

Κατεύθυνση Μηχ/κών  Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος


Κατεύθυνση Μηχ/κών Αντιρρύπανσης

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών

 


Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Πρώην Τμήμα Εμπορίας & Ποιοτ.Ελ. Αγροτ.Προϊόντων (ΦΛΩΡΙΝΑ)


Πρώην Τμήμα Ζωικής Παραγωγής (ΦΛΩΡΙΝΑ)

Πρώην Τμήμα Φυτικής Παραγωγής (ΦΛΩΡΙΝΑ)

 


Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων (EP) (Γρεβενά)

Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Πληροφορικής (GP)  (Γρεβενά)

Κατεύθυνση Διοικ. Τουριστικών Επιχειρ. (GF) (Γρεβενά)