ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ "ΤΕΙ On-Line"

Για την είσοδο στην εφαρμογή θα πρέπει να γνωρίζετε το Όνομα Χρήστη (UserName) και τον ατομικό Κωδικό Πρόσβασης (Password) του Ιδρυματικού Λογαριασμού URegister.

Η αρχική οθόνη μοιάζει με αυτήν :

Όνομα Χρήστη - UserName (στο απόκομμα που πήρατε αναφέρεται σαν Κωδικός)
Αποτελείται από 2 κεφαλαία λατινικά γράμματα (χαρακτηριστικό του τμήματος του σπουδαστή) και 5 ψηφία που δείχνουν τον αριθμό μητρώου (συμπληρωμένο με μηδενικά από αριστερά αν χρειάζεται). πχ ο σπουδαστής του τμήματος "Διοίκησης Επιχειρήσεων"-DN με αριθμό μητρώου 1234 θα είναι ο χρήστης DN01234 (ο τρίτος χαρακτήρας είναι το <μηδέν>). Για τα χαρακτηριστικά των τμημάτων δείτε την σχετική σελίδα.

Κωδικός Πρόσβασης - Password
To password του λογαριασμού URegister. Για να βεβαιωθείτε ότι δουλεύει σωστά (και δεν είναι πρόβλημα της εφαρμογής) δοκιμάστε τον στο https://mypassword.uowm.gr/ . Αν δεν θυμάστε το password, ανατρέξτε στο
https://helpdesk.uowm.gr/knowledgebase.php?category=3
και στο
https://helpdesk.uowm.gr/knowledgebase.php?article=6


Για άλλες ερωτήσεις, απευθυνθείτε με e-mail : uregister@uowm.gr