ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τελευταία αλλαγή της σελίδας αυτής στις : 26/09/2005 09:35:34 πμ

Αφού τελειώσετε με την δήλωση των μαθημάτων, μπορείτε (για όσα τμήματα και μαθήματα έχει οριστεί) να επιλέξετε και το Γκρουπ των εργαστηρίων που θέλετε να παρακολουθήσετε. Για το ποια τμήματα επιτρέπουν την δήλωση των εργαστηρίων και για ποια μαθήματα, θα πρέπει να ανατρέξετε στις ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ.

1. Αφού τελειώσετε με την επιλογή των μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε στο νέο εξάμηνο, επιλέγετε [Δηλώσεις Εργαστηρίων]:

2. Τα εργαστηριακά μαθήματα που έχετε δηλώσει εμφανίζονται με πράσινο χρώμα.
Στην στήλη Γκρουπ εμφανίζεται το Γκρουπ που έχετε δηλώσει.
  Αν δεν έχετε δηλώσει τίποτα εμφανίζεται "1".
  Διαφορετικά εμφανίζεται ο κωδικός του Γκρουπ (a,b,c..).
Επιλέγετε το μάθημα στο οποίο θέλετε να δηλώσετε Γκρουπ, και πατάτε το κουμπί "Αλλαγή".
  (Την ίδια διαδικασία ακολουθείτε αν θέλετε να αλλάξετε Γκρουπ).

3. Εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα Γκρουπς.
Η στήλη "Δηλ" εμφανίζει το αριθμό των ατόμων που έχουν επιλέξει το συγκεκριμένο Γκρουπ.
Η στήλη "Χωρητ" εμφανίζει το μέγιστο αριθμό ατόμων που μπορούν να δηλώσουν το Γκρουπ.
Επιλέγετε τη γραμμή του Γκρουπ στο οποίο θέλετε να ενταχθείτε, και πατάτε το κουμπί ΟΚ.

4. Επαναλαμβάνετε την διαδικασία και για τα υπόλοιπα εργαστηριακά μαθήματα.