Απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο) από Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.
(17/12/2018)


Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για την απόκτηση της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο) ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία :

1.       Μετάβαση στον ιστότοπο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας: https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ .

2.       Εγγραφή – Δημιουργία Λογαριασμού
Επιλέγουν Εγγραφή -> Μεταπτυχιακός Φοιτητής. Χρειάζεται να διαβάσουν τους «Όρους και Προϋποθέσεις …» για να ενεργοποιηθεί η «Συνέχεια Εγγραφής».
Ολοκληρώνουν την δημιουργία λογαριασμού.

3.       Είσοδος -> Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Δημιουργία αίτησης για ακαδημαϊκή ταυτότητα

 

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης : https://academicid.minedu.gov.gr/UserManual.aspx


Ο λογαριασμός Uregister (αν έχουν δημιουργήσει) ΔΕΝ χρησιμοποιείται για την υποβολή αίτησης.

 

Image2.jpg