ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Υπηρεσίες προς την Ακαδημαϊκή Κοινότητα
Δεκέμβριος 2018
 

 

Προπτυχιακοί
Φοιτητές

Μεταπτυχιακοί
Φοιτητές

Μόνιμο
Προσωπικό

Συνεργάτες

Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
(ΠΑΣΟ)

Logo_AcademiID

URegister

(*1)

URegister

 

Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων
(ΕΥΔΟΞΟΣ)

Logo_eudoxus

URegister

 

 

 

Σύστημα υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης
(ΑΤΛΑΣ)

Logo_atlas

URegister

 

 

 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Μετεγγραφών

 

URegister

 

 

 

Υποτροφίες ΙΚΥ

Logo_iky

URegister

 

 

 

Υπηρεσία Office 365
(ΔΗΛΟΣ 365)

Logo_delos365

URegister

URegister

URegister

URegister

ΑΠΕΛΛΑ

Logo_apella

 

 

URegister

 

e:Presense

Logo_epresence

 

 

URegister

 

Ιδρυματικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Γραμματεία
(TEI OnLine)

 

URegister

URegister

 

 

Ηλεκτρονική Γραμματεία
(Καστοριά)

 

URegister

URegister

 

 

Ιδρυματικό email
( @edu.teiwm.gr )

 

URegister

URegister

 

 

Proxy
(
πρόσβαση σε βιβλιοθήκες)

 

URegister

URegister

 

 

eClass
(
πλην Καστοριάς)

 

URegister (*2)

URegister (*2)

URegister (*2)

URegister (*2)

 

(*1) : Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα με την διαδικασία που περιγράφεται εδώ.

(*2) : Θα υπάρξει διαδικασία μετάβασης των υπαρχόντων (12ος 2018) λογαριασμών σε λογαριασμούς Uregister.