ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σεπτεμβρίου 2019(191)

Τελευταία αλλαγή της σελίδας αυτής στις : 23/09/2019 12:41:49 μμ


Για ορισμένα τμήματα έχουν ανακοινωθεί οι πληροφορίες για τον τρόπο εγγραφής. Συνοπτικός πίνακας με τις πληροφορίες αυτές φαίνεται παρακάτω :

Θα συμπληρωθεί καθώς θα υπάρχουν νεώτερα
  Χρονικό
Διάστημα
Διαθέσιμο
Εργαστήριο
Ώρες Λειτουργίας
Εργαστηρίου
Δηλώσεις
Εργαστηρίων
Εκτύπωση
Δήλωσης
ΣΔΟ          
DN-Διοίκησης Επιχειρήσεων
LX-Λογιστικής & Χρημ/κής
LO-Λογιστικής
XR-Χρημ/κών Εφαρμ.
ΣΤΕΦ          
BS-Βιομ.Σχεδιασμού
GE-ΓΕΩ.ΠΕ.
HN-Ηλεκτρολογίας
MH-Μηχανολογίας
TA-Τεχν. Αντιρρύπ.
ΣΤΕΓ          
EM/EF-Εμπορίας ...
FY-Φυτικής Παραγ.
ZP-Ζωικής Παραγ.
Γρεβενά          
EP-Εφαρμοσμ.Πληροφορ.
GP - Επιχειρησιακής Πληροφορ.
GL - Διοικ.Συστ.Εφοδιασμού
Πτολεμαίδα          
MA-Μαιευτικής


Για την τμήματα που στον πίνακα έχουν ΟΧΙ στην στήλη Εκτύπωση Δήλωσης δεν απαιτείται η εκτύπωση του εντύπου της δήλωσης.
Αρκεί να έχουν οριστικοποιήσει την δήλωση μαθημάτων στην On-Line καταχώρηση.

Διαβάστε και τις ειδικές οδηγίες για κάθε τμήμα


Όσοι σπουδαστές (των τμημάτων που υποβάλλουν ηλεκτρονικά την δήλωση) επιθυμούν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιονδήποτε υπολογιστή είναι συνδεδεμένος στο Internet για την υποβολή της δήλωσης. Για την εκτύπωση της δήλωσης, θα χρειαστεί επίσης εκτυπωτής (δείτε ανακοινώσεις τμήματος, για το αν απαιτούν εκτύπωση της δήλωσης).

Συνίσταται στους φοιτητές που περιμένουν αποτελέσματα μαθημάτων τα οποία δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί στο σύστημα (από την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου) να περιμένουν μέχρι την ανακοίνωση αυτών και στην συνέχεια να οριστικοποιήσουν την δήλωση μαθημάτων τους.

Για όσους αδυνατούν να κάνουν την δήλωση On-Line ή δεν μπορούν να προσέλθουν στην γραμματεία του τμήματος μπορούν να κατεβάσουν τις φόρμες των δηλώσεων (από τη διεύθυνση http:\\osrv1.teikoz.gr\b1\D191_Dhlforms.htm), να τις εκτυπώσουν, να τις υπογράψουν και να τις στείλουν με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση που φαίνεται στο τέλος της σελίδας αυτής(εξαιρούνται κάποια τμήματα).

Για την ανανέωση εγγραφής On-Line ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (USERNAME/PASSWORD)
Για να μπορέσετε να συνδεθείτε στην εφαρμογή "TEI On-Line" θα πρέπει να γνωρίζετε το Όνομα Χρήστη (UserName) και τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) σας του λογαριασμού URegister. 
Για όσους δεν μπορούν να εισέλθουν, ας διαβάσουν τις συχνές ερωτήσεις στο https://osrv1.teiwm.gr/b1/URegister18.htm .
 

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ/INTERNET/ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
Μπορείτε να κάνετε την Δήλωση/Ανανέωση Εγγραφής από οποιοδήποτε Η/Υ είναι συνδεμένος στο Internet (αρκεί να είναι συνδεμένος με εκτυπωτή για την εκτύπωση της δήλωσης-εξαιρούνται κάποια τμήματα). Η διεύθυνση στην οποία μπορείτε να "κατεβάσετε" την εφαρμογή "TEI-On-Line" είναι :  http:\\osrv1.teikoz.gr\b1\Login.htm. Για την διευκόλυνση των σπουδαστών που δεν έχουν πρόσβαση σε Η/Υ συνδεμένο στο Internet, δείτε παραπάνω ποια εργαστήρια χρησιμοποιούνται από κάθε τμήμα για τον σκοπό αυτό. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

3. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Αφού γίνει η επιλογή των μαθημάτων που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο σπουδαστής και για να μπορέσει να εκτυπώσει την δήλωση θα πρέπει να οριστικοποιήσει τις επιλογές του. Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης  ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, γι' αυτό ΜΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙEIΤΕ την δήλωση σας, αν δεν είστε σίγουροι για τα μαθήματα που επιθυμείτε να δηλώσετε. 

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ανατρέξτε στις ανακοινώσεις του τμήματος σας , για το αν απαιτούν εκτύπωση της δήλωσης. Εαν το απαιτούν, τότε η εκτυπωμένη δήλωση θα πρέπει να υπογραφεί από τον σπουδαστή και να παραδοθεί ιδιόχειρα στη θυρίδα της γραμματείας του τμήματος. Επίσης είναι δυνατό να αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην γραμματεία του τμήματος στη διεύθυνση :
Γραμματεία τμήματος ΧΧΧΧΧΧ
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα Κοζάνης
50100, Κοζάνη

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Η οριστικοποίηση της δήλωσης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
Η εκτύπωση/παράδοση/αποστολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική μόνο για όσα τμήματα το απαιτούν στην ανακοίνωση τους. Οι σπουδαστές των υπολοίπων τμημάτων, δεν είναι απαραίτητο να τις στέλνουν στην Γραμματεία τους.