ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΝΕΑ


Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σεπτ 2017
25/08/2017 Κατεύθυνση ΓΕΩ.ΠΕ. + Αντιρρυπ: Πρόγραμμα (Link)
04/08/2017 Τμήμα Λογιστ.&Χρηματ.Πρόγραμμα
31/07/2017 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ.: Πρόγραμμα
27/07/2017 Κατεύθυνση Βιομ.Σχεδ. : Πρόγραμμα
27/07/2017 Κατεύθυνση Μηχανολόγων : Πρόγραμμα
19/07/2017 Τμήμα Ηλεκτρολόγων: Πρόγραμμα

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ιουν 2017 
01/06/2017 Τμήμα Λογιστ.&Χρηματ.: Πρόγραμμα
30/05/2017 Κατεύθυνση Αντιρρυπ. : Πρόγραμμα
30/05/2017 Τμήμα Ηλεκτρολόγων : Πρόγραμμα
29/05/2017 Κατεύθυνση ΓΕΩ.ΠΕ.: Πρόγραμμα (Link)
26/05/2017 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ.: Πρόγραμμα (Αλλαγή 01/06)
25/05/2017 Κατεύθυνση Βιομ.Σχεδ. : Πρόγραμμα
25/05/2017 Κατεύθυνση Μηχανολόγων : Πρόγραμμα (Αλλαγή 30/05


** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017
Η ημερομηνία που αρχίζουν/διαρκούν οι εγγραφές διαφέρει για κάθε τμήμα.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΕΑΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2016-17
17/02/2017 Τμήμα Ηλεκτρολογίας : Πρόγραμμα (Αλλαγή 21/02)
17/02/2017
Κατεύθυνση Αντιρρυπ : Πρόγραμμα (Link)
16/02/2017 Κατεύθυνση ΓΕΩ.ΠΕ.: Πρόγραμμα (Link)
15/02/2017 Τμήμα Λογιστ.&Χρηματ. : Πρόγραμμα (Αλλαγή 02/03)
13/02/2017 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ. : Πρόγραμμα (Αλλαγή 03/03)
10/02/2017 Κατεύθυνση Μηχ/κών Βιομ.Σχεδ.
10/02/2017 Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχ/κών
 

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ιαν/Φεβ 2017
16/01/2017 Κατεύθυνση ΓΕΩ.ΠΕ.: Πρόγραμμα (Link)
16/01/2017 Κατεύθυνση Αντιρρυπ. : Πρόγραμμα (PDF)
16/01/2017 Τμήμα Ηλεκτρολόγων : Πρόγραμμα (Αλλαγή 18/01)
13/01/2017 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ.: Πρόγραμμα
12/01/2017 Τμήμα Λογιστ.&Χρηματ.: Πρόγραμμα
12/01/2017 Κατεύθυνση Βιομ.Σχεδ. : Πρόγραμμα (Αλλαγή 23/01
12/01/2017 Κατεύθυνση Μηχανολόγων : Πρόγραμμα

* 26/09/2016 *
Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2016-2017

Η ημερομηνία που αρχίζουν/διαρκούν οι εγγραφές μπορεί διαφέρει για κάθε τμήμα. Δείτε και τις ανακοινώσεις των τμημάτων.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2016-17
30/09/2016 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ. : Πρόγραμμα (Αλλαγή 25/10)
28/09/2016 Κατεύθυνση Αντιρρυπ : Πρόγραμμα (Link)
27/09/2016 Κατεύθυνση ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα (Link)
26/09/2016 Κατεύθυνση Μηχ/κών Βιομ.Σχεδ. : Πρόγραμμα (Αλλαγή 01/12)
26/09/2016 Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχ/κών: Πρόγραμμα (Αλλαγή 01/12)
26/09/2016 Τμήμα Ηλεκτρολογίας : Πρόγραμμα (Αλλαγή 13/10)
26/09/2016 Τμήμα Λογιστ.&Χρηματ. : Πρόγραμμα (Αλλαγή 03/11)

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σεπτ 2016
25/08/2016 Κατεύθυνση ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα (Link)
25/08/2016 Κατεύθυνση Αντιρρυπ : Πρόγραμμα (Link)
24/08/2016 Τμήμα Λογιστ.&Χρηματ.Πρόγραμμα (Αλλαγή 01/09) + Εργαστήρια
22/08/2016 Κατεύθυνση Βιομ.Σχεδ. : Πρόγραμμα (Αλλαγή 06/09)
22/08/2016 Κατεύθυνση Μηχανολόγων : Πρόγραμμα (Αλλαγή 25/08)
30/07/2016 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ.: Πρόγραμμα (Αλλαγή 31/08)
19/07/2016 Τμήμα Ηλεκτρολόγων: Πρόγραμμα (Αλλαγή 25/08)

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ιουν2016
06/06/2016 Κατεύθυνση ΓΕΩ.ΠΕ.: Πρόγραμμα (Link)
06/06/2016 Κατεύθυνση Αντιρρυπ : Πρόγραμμα (Link)
01/06/2016 Τμήμα Ηλεκτρολόγων : Πρόγραμμα (Αλλαγή 06/06)
01/06/2016 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ.: Πρόγραμμα
31/05/2016 Τμήμα Λογιστ.&Χρηματ.Πρόγραμμα (Αλλαγή 07/06)
25/05/2016 Κατεύθυνση Βιομ.Σχεδ. : Πρόγραμμα
25/05/2016 Κατεύθυνση Μηχανολόγων : Πρόγραμμα (Αλλαγή 02/06)

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2015-2016
Η ημερομηνία που αρχίζουν/διαρκούν οι εγγραφές μπορεί διαφέρει για κάθε τμήμα.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΕΑΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2015-16
19/02/2016 Τμήμα Λογιστ.&Χρηματ. (Αλλαγή 18/03)
19/02/2016 Τμήμα Ηλεκτρολόγων (Αλλαγή 08/03)
19/02/2016 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ. (Αλλαγή 09/03)
18/02/2016 Κατεύθυνση Μηχ/κών Βιομ.Σχεδ.
18/02/2016
Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχ/κών (Αλλαγή 02/03)
16/02/2016 Κατεύθυνση ΓΕΩ.ΠΕ.: Πρόγραμμα (PDF) (Αλλαγή 30/03)
16/02/2016 Κατεύθυνση Αντιρρυπ : Πρόγραμμα (Αλλαγή 01/04)

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ιαν/Φεβ 2016
22/01/2016 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ.: Πρόγραμμα
21/01/2016 Κατεύθυνση Αντιρρυπ : Πρόγραμμα + Πρόγραμμα Εργαστηρίων Ζυγών Εξαμήνων
21/01/2016 Κατεύθυνση ΓΕΩ.ΠΕ.: Πρόγραμμα + Πρόγραμμα Εργαστηρίων Ζυγών Εξαμήνων
21/01/2016 Τμήμα Ηλεκτρολόγων : Πρόγραμμα
19/01/2016 Τμήμα Λογιστ.&Χρηματ.: Πρόγραμμα
19/01/2016 Κατεύθυνση Βιομ.Σχεδ. : Πρόγραμμα (επανόρθωση 20/01)
19/01/2016 Κατεύθυνση Μηχανολόγων : Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2015-16
30/09/2015 Κατεύθυνση ΓΕΩ.ΠΕ.: Πρόγραμμα (Αλλαγή 16/10)
30/09/2015 Κατεύθυνση Αντιρρυπ : Πρόγραμμα (pdf 05/10)
30/09/2015 Τμήμα Λογιστ.&Χρηματ. (Αλλαγή 27/11**)
29/09/2015 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ. (Αλλαγή 03/12)
23/09/2015 Κατεύθυνση Μηχ/κών Βιομ.Σχεδ. (Αλλαγή 11/11)
23/09/2015 Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχ/κών (Αλλαγή 11/11)
17/09/2015 Τμήμα Ηλεκτρολόγων (Αλλαγή 20/10)

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016
Η ημερομηνία που αρχίζουν/διαρκούν οι εγγραφές μπορεί διαφέρει για κάθε τμήμα.

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σεπτ 2015
24/08/2015 Κατεύθυνση Αντιρρυπ : Πρόγραμμα
24/08/2015 Κατεύθυνση Βιομ.Σχεδ. : Πρόγραμμα
24/08/2015 Κατεύθυνση Μηχανολόγων : Πρόγραμμα
24/08/2015 Κατεύθυνση ΓΕΩ.ΠΕ.: Πρόγραμμα
17/08/2015 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ.: Πρόγραμμα
12/08/2015 Τμήμα Λογιστ.&Χρηματ.: Πρόγραμμα + Επιτηρήσεις (Αλλαγή 02/09)
21/07/2015 Τμήμα Ηλεκτρολόγων: Πρόγραμμα

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ιουνίου 2015
10/06/2015 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ.: Πρόγραμμα (Αλλαγή 11/06)
09/06/2015 Κατεύθυνση ΓΕΩ.ΠΕ.: Πρόγραμμα
09/06/2015 Κατεύθυνση Αντιρρυπ : Πρόγραμμα (Αλλαγή 11/06)
08/06/2015 Κατεύθυνση Βιομ.Σχεδ. : Πρόγραμμα
08/06/2015 Κατεύθυνση Μηχανολόγων : Πρόγραμμα (Αλλαγή 08/06)
05/06/2015 Τμήμα Λογιστ.&Χρηματ.: Πρόγραμμα (Αλλαγή 15/06) + Μονά_Εξάμηνα (Νέο 10/06)
04/06/2015
Τμήμα Ηλεκτρολόγων: Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΕΑΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2014-15
25/02/2015 Τμήμα Λογιστ.&Χρηματ. (Νέο 04/03)
24/02/2015 Κατεύθυνση ΓΕΩ.ΠΕ.
24/02/2015 Κατεύθυνση Μηχ/κών Βιομ.Σχεδ.
24/02/2015 Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχ/κών
24/02/2015 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ. (Αλλαγή 26/02)
19/02/2015 Κατεύθυνση Αντιρρύπανσης (Νέο 04/03)
19/02/2015 Τμήμα Ηλεκτρολόγων (Αλλαγή 26/02)

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015
Η ημερομηνία που αρχίζουν/διαρκούν οι εγγραφές μπορεί διαφέρει για κάθε τμήμα.

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ιαν/Φεβ 2015
21/01/2015 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ. : Πρόγραμμα
21/01/2015 Τμήμα Λογιστ.&Χρηματ. : Πρόγραμμα
16/01/2015 Κατεύθυνση Αντιρρυπ : Πρόγραμμα
16/01/2015 Κατεύθυνση ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα
13/01/2015 Τμήμα Ηλεκτρολόγων : Πρόγραμμα (Αλλαγή 20/01)
12/01/2015 Κατεύθυνση Βιομ.Σχεδ. : Πρόγραμμα + Πρόγραμμα Εργαστηρίων Ζυγών Εξαμ. (Αλλαγή - 09/02)
12/01/2015 Κατεύθυνση Μηχανολόγων : Πρόγραμμα (Αλλαγή -v3- 09/02) + Πρόγραμμα Εργαστηρίων Ζυγών Εξαμ.

 

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2014-2015
Η ημερομηνία που διαρκούν οι εγγραφές μπορεί διαφέρει για κάθε τμήμα.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2014-15
30/09/2014
Τμήμα Διοικ.Επιχειρ.  (Αλλαγή 06/10)
30
/09/2014 Τμήμα Ηλεκτρολόγων  (Αλλαγή 09/10)
29/09/2014
Κατεύθυνση ΓΕΩ.ΠΕ.  (Αλλαγή 24/10)
26/09/2014 Τμήμα Λογιστ.&Χρηματ. (Αλλαγή 07/10)
25/09/2014 Κατεύθυνση Αντιρρυπ
22/09/2014 Κατεύθυνση Μηχ/κών Βιομ.Σχεδ.     (Αλλαγή 14/10)
22/09/2014 Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχ/κών (Αλλαγή 14/10)

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  Σεπτ 2014
25
/08/2014 Κατευθ. ΓΕΩΠΕ : Πρόγραμμα  + Επιτηρήσεις
25
/08/2014 Κατευθ. Τεχνολ.Αντιρρύπ. : Πρόγραμμα 
28
/07/2014 Τμήμα Ηλεκτρολόγων : Πρόγραμμα 
28
/07/2014 Κατευθ. ΒΣ : Πρόγραμμα + Επιτηρήσεις
28
/07/2014 Κατευθ. Μηχανολόγων : Πρόγραμμα + Επιτηρήσεις (Αλλαγή Πρόγραμμα 07/08)
09
/07/2014 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ. : Πρόγραμμα 
08
/07/2014 Τμήμα Λογιστ.&Χρηματ. : Πρόγραμμα 

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  Ιουν 2014
05/06/2014
Κατεύθυνση Αντιρρυπ : Πρόγραμμα - Εργαστήρια Τσικριτζή/Αμανατίδου
04/06/2014
Κατεύθυνση ΓΕΩ.ΠΕ. : Εισηγήσεις - Επιτηρήσεις - Αντιστοιχίσεις
04/06/2014
Τμήμα Ηλεκτρολόγων : Πρόγραμμα   (Αλλαγή 06/06)
04/06/2014
Τμήμα Λογιστ.&Χρηματ. : Πρόγραμμα  (Αλλαγή 04/06)  - Αντιστοιχίσεις Λογιστικής - Αντιστοιχίσεις Χρημ/κών
02/06/2014
Κατεύθυνση Βιομ.Σχεδ. : Πρόγραμμα 
02/06/2014 Κατεύθυνση Μηχανολόγων : Πρόγραμμα 
02/06/2014 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ. : Πρόγραμμα (Αλλαγή 12/06)

24/03/2014 Τμήμα Λογιστ.&Χρημ.  ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΜΑΙΟΥ
21/03/2014 Τμήμα Μηχ/κών Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
 

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2013-2014
Η ημερομηνία που διαρκούν οι εγγραφές μπορεί διαφέρει για κάθε τμήμα.
Λόγω της εφαρμογής του σχεδίου ΑΘΗΝΑ και των αλλαγών στα προγράμματα σπουδών των περισσοτέρων τμημάτων,
επιβάλλεται οι φοιτητές να μελετήσουν τις σχετικές οδηγίες στις ανακοινώσεις των τμημάτων πριν την καταχώρηση της δήλωσης τους.

04/03/2014 Νέες ιστοσελίδες ΣΤΕΦ
Χ

Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΕΑΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2013-14
27/02/2014 Κατεύθυνση Μηχ/κών ΓΕΩ.ΠΕ.
27/02/2014 Τμήμα Λογιστ.& Χρημ/κής  (Αλλαγή 02/04)
26/02/2014 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ. (Κοζάνη) (Αλλαγή 25/03)
24/02/2014 Κατεύθυνση Μηχ/κών Βιομ.Σχεδ.  (Αλλαγή 14/03)
24/02/2014 Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχ/κών (Αλλαγή 06/05)
21/02/2014 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών  (Αλλαγή 11/03)
20/02/2014 Κατεύθυνση Μηχ/κών Αντιρρυπ.  (Αλλαγή 11/03)

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  Ιαν/Φεβ 2014
22/01/2014
Παλιό τμήμα Χρημ/κών : Πρόγραμμα (Δεν αφορά πρωτοετείς φοιτητές)
22/01/2014
Παλιό τμήμα Λογιστικής : Πρόγραμμα (Δεν αφορά πρωτοετείς φοιτητές - Αλλαγή 31/01)
22/01/2014
Τμήμα Λογιστ.&Χρηματ. : Πρόγραμμα Πρωτοετών
21/01/2014
Τμήμα Διοικ.Επιχειρ. : Πρόγραμμα  [Αλλαγή 23/01]
20/01/2014
Τμήμα Ηλεκτρολόγων : Πρόγραμμα - Εργαστήρια Ζυγών Εξαμήνων
20/01/2014
Κατεύθυνση Αντιρρυπ : Πρόγραμμα
20/01/2014
Κατεύθυνση ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα + Πρόγραμμα Εργαστηρίων Εαριν. [link Αλλαγή 12/02]
15/01/2014
Κατεύθυνση Βιομ.Σχεδ. : Πρόγραμμα 
15/01/2014 Κατεύθυνση Μηχανολόγων : Πρόγραμμα 
10/01/2014 Τμήμα Μηχανολόγων και Βιομ.Σχεδ. : Πρόγραμμα 
 

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014
Οι ανανεώσεις εγγραφών θα ξεκινήσουν από την Τετάρτη 25/09/2013.
Λόγω της εφαρμογής του σχεδίου ΑΘΗΝΑ και των αλλαγών στα προγράμματα σπουδών των περισσοτέρων τμημάτων,
επιβάλλεται οι φοιτητές να μελετήσουν τις σχετικές οδηγίες στις ανακοινώσεις των τμημάτων πριν την καταχώρηση της δήλωσης τους.
Τα username/passwords εξακολουθούν να ισχύουν με εξαίρεση τμημάτων των Γρεβενών (για τα οποία θα υπάρξουν ανακοινώσεις).

09/10/2013 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ MHXΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
09/10/2013 Τμήμα Διοικ.Επιχ. - Επιλαχόντες εργαστ.Συνεργ.
08/10/2013 Τμήμα Διοικ.Επιχ. - Αξιολόγηση Εκτάκτων Διοίκηση Επιχειρήσεων - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
Χ

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2013-14
02/10/2013 Τμήμα Διοικ.Επιχ.    (Αλλαγή 09/10/2013)
01/10/2013 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ.
30/09/2013 Τμήμα Λογιστ.&Χρημ/κής : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Αλλαγή 16/10/2013)
27/09/2013 Τμήμα Βιομ.Σχεδιασμού  (Αλλαγή 07/10/2013)
27/09/2013 Τμήμα Ηλεκτρολογίας
26/09/2013 Τμήμα Μηχανολογίας   (Αλλαγή 01/10/2013)

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  Σεπτέμβριος 2013
27/08/2013
Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα [link]  
27/08/2013
Τμήμα Λογιστικής : Πρόγραμμα  (Αλλαγή 27/08)
26/08/2013
Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ  : Πρόγραμμα
22
/08/2013 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών : Πρόγραμμα
20/08/2013 Τμήμα Μηχανολογίας : Πρόγραμμα 
19/08/2013 Τμήμα Διοίκησης Μαιευτικής : Πρόγραμμα 
01/08/2013 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων : Πρόγραμμα (Αλλαγή 26/08)
29/07/2013 Τμήμα Ηλεκτρολογίας : Πρόγραμμα
22
/07/2013 Τμήμα Βιομ.Σχεδιαμού : Πρόγραμμα  - Επιτηρήσεις (28/08)
04/07/2013 Τμήμα ΕΠΕΑΠ : Πρόγραμμα

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  Ιούνιος/Ιούλιος 2013
19
/06/2013 Τμήμα Βιομ.Σχεδιαμού : Πρόγραμμα + Επιτηρήσεις  (Αλλαγή 20/06)
19/06/2013 Τμήμα Ηλεκτρολογίας : Πρόγραμμα
19/06/2013
Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα  [link]  
17/06/2013
Τμήμα ΕΠΕΑΠ : Πρόγραμμα
13/06/2013
Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ  : Πρόγραμμα
12
/06/2013 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών : Πρόγραμμα
12/06/2013  Τμήμα Λογιστικής : Πρόγραμμα  (Αλλαγή 17/06)
11/06/2013 Τμήμα Μηχανολογίας : Πρόγραμμα Ιουνίου (Αλλαγή 12/06) + Πρόγραμμα Ιουλίου + Επιτηρήσεις (Αλλαγή 21/06)
11/06/2013
 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων : Πρόγραμμα (Αλλαγή 01/07)
07/06/2013 Τμήμα Μαιευτικής : Πρόγραμμα 

 

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013
 

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2012-13
01/03/2013 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων   (Αλλαγή 15/05)
28/02/2013 Τμήμα Ηλεκτρολογίας (Αλλαγή 01/04)
28/02/2013
Τμήμα Λογιστικής   (Αλλαγή 21/05, 18/07)
28/02/2013
Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών
27/02/2013
Τμήμα Μηχανολογίας    (Αλλαγή 27/03)
26/02/2013
Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ.
26/02/2013
Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ 
25/02/2013
Τμήμα Βιομ.Σχεδιαμού
24/02/2013
Τμήμα ΕΠΕΑΠ

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  Ιανουάριος 2013
15
/02/2013 Τμήμα Βιομ.Σχεδιαμού : Ανακοίνωση για αναπλήρωση εξετάσεων(κατάληψη)
12/02/2013 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ . Αναπλήρωση Κατάληψης : Πρόγραμμα - Επιτηρήσεις
24/01/2013
Τμήμα ΕΠΕΑΠ : Πρόγραμμα για επι πτυχίω
21/01/2013
Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα με αναπλήρωση λόγω κατάληψης [link]   (12/02)
21/01/2013
Τμήμα Ηλεκτρολογίας : Πρόγραμμα + Ζυγά(Εργαστ)
21/01/2013
Τμήμα Μαιευτικής : Πρόγραμμα  (Αλλαγή 23/01)
18/01/2013
Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ  : Πρόγραμμα - Αναπλήρωση Κατάληψης : Πρόγραμμα - Επιτηρήσεις
18/01/2013
Τμήμα Λογιστικής : Πρόγραμμα
17/01/2013
 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων : Πρόγραμμα  (Αλλαγή 25/01)
17/01/2013 Τμήμα Μηχανολογίας : Πρόγραμμα - Επιτηρήσεις (Αλλαγή 25/01Αναπλήρωση Κατάληψης ( 15/02)
15
/01/2013 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών : Πρόγραμμα
14/01/2013 Τμήμα Βιομ.Σχεδιαμού : Πρόγραμμα - Ζυγά Εξάμηνα - Ζυγά(Εργαστ) - Επιτηρήσεις (Αλλαγή 24/01)


17/12/2012
Τμήμα Λογιστικής . - Αποτελέσματα Κατατακτήριων 2012-13
05/11/2012 Τμήμα Βιομ.Σχεδ. - Κατατακτήριες εξετάσεις

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2012-13
19/10/2012
Τμήμα Μαιευτικής
09/10/2012
Τμήμα Μηχανολογίας (Αλλαγή 22/10)
05/10/2012
Τμήμα Ηλεκτρολογίας  (Αλλαγή 31/10)
04/10/2012 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αλλαγή 15/10)
03/10/2012 Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ.
03/10/2012
Τμήμα Βιομηχ.Σχεδιασμού  (Αλλαγή 10/10)
03/10/2012
Τμήμα Λογιστικής  (Αλλαγή 04/10)
01/10/2012
Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών (Αλλαγή 12/10)
27/09/2012
Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ  (Αλλαγή 23/10)
 

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2012-2013
 

18/09/2012 Τμήμα Βιομηχ.Σχεδιασμού : Συμπληρωματικό Πρόγραμμα  Εξετάσεων - Επιτηρήσεων
17/09/2012 Τμήμα Λογιστικής : Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Εξετάσεων
17/09/2012 Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Εξετάσεων
17/09/2012 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών : Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πίνακες Αξιολόγησης Εκτάκτων Συνεργατών
05/09/2012
Αξιολόγηση Τμήματος Τεχν.Αντιρρύπανσης
20/08/2012 Αξιολόγηση Τμήματος Χρημ/κών Εφαρμογών : Πλήρη Προσόντα - Ελλιπή Προσόντα
09/08/2012 Αξιολόγηση Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
29/07/2012 Αξιολόγηση Τμήματος Μαιευτικής (Μεταβ 22/08)
19/07/2012 Αξιολόγηση Τμήματος Ηλεκτρολογίας. Τομείς : Ασθενών Ρευμάτων (Διορθ. 17/09)- Ισχυρών Ρευμάτων (Διορθ. 13/09)
16/07/2012 Αξιολόγηση Τμήματος ΓΕΩ.ΠΕ.
16/07/2012 Αξιολόγηση Τμήματος Μηχανολογίας. Τομείς : Ενεργειακός - Κατασκευαστικός
11/07/2012 Αξιολόγηση Τμήματος Βιομηχ.Σχεδιασμού
06/07/2012 Αξιολόγηση ΕΕΜ Τμήματος ΚΞΓΦΑ Τ.Ε.Ι. Δ.Μ. : Ξένων Γλωσών - Φυσικής Αγωγής

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - Σεπτέμβριος 2012
18/08/2012
Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα [link]   (Αλλαγή 05/09)
13/08/2012 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών 
10/08/2012 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
07/08/2012 Τμήμα ΕΠΕΑΠ
06/08/2012 Τμήμα Λογιστικής (Αλλαγή 08/08)
26/07/2012 Τμήμα Μαιευτικής
18/07/2012 Τμήμα Ηλεκτρολογίας 
13/07/2012 Τμήμα Μηχανολογίας + Επιτηρήσεις  (Νέο 31/08)
12/07/2012 Τμήμα Τεχν.Αντιρρύπανσης
11/07/2012 Τμήμα Βιομηχ.Σχεδιασμού + Επιτηρήσεις
 


Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - Ιούνιος 2012
07/06/2012
Τμήμα ΕΠΕΑΠ
01/06/2012 Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα [link]
01/06/2012 Τμήμα Μαιευτικής
31/05/2012 Τμήμα Μηχανολογίας  + Επιτηρήσεις  (13/06)
29/05/2012 Τμήμα Βιομηχ.Σχεδιασμού + Επιτηρήσεις
29/05/2012 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών 
28/05/2012 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αλλαγή 11/06)
28/05/2012 Τμήμα Ηλεκτρολογίας  (Αλλαγή 11/06)
28/05/2012 Τμήμα Λογιστικής
25/05/2012 Τμήμα Τεχν.Αντιρρύπανσης : Πρόγραμμα + Επιτηρήσεις
24/05/2012 Τμήμα Μηχανολογίας : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2ου, 4ου, 6ου ΚΑΙ 7ου ΕΞΑΜΗΝΩΝ  

Αιτήσεις & Έντυπα για θέσεις Επιστημονικών/Εργαστηριακών Συνεργατών
01/06/2012
Τμήμα Μαιευτικής
31/05/2012 Τμήμα Χρημ.Εφαρμογ
30/05/2012 Τμήμα Λογιστικής  (Αλλαγή 31/05)
30/05/2012 Κέντρο ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής
29/05/2012 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
29/05/2012 Τμήμα Μηχανολογίας
29/05/2012 Τμήματα Βιομ.Σχεδ - ΓΕΩ.ΠΕ. - Τεχν.Αντιρρυπ. - Ηλεκτρολογίας (Αλλαγή 31/05)
25/05/2012 Τμήμα ΕΠΕΑΠ

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2011-12
23/02/2012
Τμήμα Λογιστικής   (Διορθ. 16/03)
21/02/2012
Τμήμα ΓΕΩΠΕ [link]
20/02/2012 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Διορθ. 06/03)
20/02/2012 Τμήμα Ηλεκτρολογίας   (Διορθ. 30/03)
17/02/2012
Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών  (Διορθ. 06/03)
16/02/2012 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ   (Διορθ. 09/03)
15/02/2012
Τμήμα Μηχανολογίας  (Διορθ. 21/03)
15/02/2012
Τμήμα Βιομηχ.Σχεδιασμού (Διορθ 15/02)

 

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2011-2012
 

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  Ιανουάριος 2012
18/01/2012
Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα [link]
17/01/2012 Τμήμα Τεχν.Αντιρρύπανσης : Πρόγραμμα + Επιτηρήσεις
17/01/2012 Τμήμα Μαιευτικής (Διορθ. 18/01)
17/01/2012 Τμήμα Επιχειρησιακής Πληροφορικής (Γρεβενά)  (Διορθ. 18/01)
17/01/2012 Τμήμα Διοικ.Συστημ.Εφοδιασμού (Γρεβενά) (Διορθ. 08/02)
17/01/2012 Τμήμα Βιομ.Σχεδιασμού   Πρόγραμμα - Επιτηρήσεις (Διορθ. 19/01)
16/01/2012 Τμήμα Ηλεκτρολογίας  (Διορθ. 18/01) - Εξετάσεις Εργαστηρίων 6ου Εξαμ
13/01/2012 Τμήμα Μηχανολογίας : Πρόγραμμα + Επιτηρήσεις  (Διορθ. 20/01) - Εξετάσεις Εργαστηρίων 6ου Εξαμ
13/01/2012 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προγρ.Ζυγών Εξαμήνων (Διορθ. 14/02)
10/01/2012 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμ. Πρόγραμμα - Εισηγήσεις - Πρόγραμμα 2ου/4ου (Link-pdf)
09/01/2012 Τμήμα Λογιστικής - Εξεταστική β' Φεβρ. 


21/12/2011 Παράταση Διανομής Συγγραμμάτων "ΕΥΔΟΞΟΣ" μέχρι 25/01/2012
14/12/2011 Καταληκτικές Ημερομηνίες Δήλωσης/Παραλαβής Συγγραμμάτων από σύστημα "ΕΥΔΟΞΟΣ"

29/11/2011 Τμήμα Λογιστικής : Εγγραφή Καταταχθέντων φοιτητών - Ανακοίνωση - Λίστα Κατάταξης
 

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2011-2012
 

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2011-12
03/10/2011
Τμήμα ΓΕΩΠΕ [link]
03/10/2011 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών (Διορθ. 10/10)
29/09/2011 Τμήμα Ηλεκτρολογίας  (Διορθ. 12/10)
29/09/2011
Τμήμα Λογιστικής   (Διορθ. 21/10)
29/09/2011
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων   (Διορθ. 13/10)
28/09/2011
Τμήμα Μηχανολογίας  (Διορθ. 20/10)
28/09/2011
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής  (Διορθ. 10/10) 
27/09/2011
Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Διορθ. 03/10)
27/09/2011
Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ   (Διορθ. 02/11)
19/09/2011
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής (Διορθ 28/09)

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  Ιούνιος/Σεπτέμβριος 2011
15/06/2011
Τμήμα Μαιευτικής : Πρόγραμμα Ιουνίου - Επιτηρήσεις   **  Σεπτεμβρίου - Επιτηρήσεις
08/06/2011 Τμήμα Βιομ.Σχεδιασμού  : Πρόγραμμα Ιουνίου - Επιτηρήσεις  **  Σεπτεμβρίου - Επιτηρήσεις
08/06/2011 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής  -  Πρόγραμμα (Ιουν&Σεπτ)
08/06/2011 Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα [link]
07/06/2011 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμ. -  Πρόγραμμα Ιουνίου ** Σεπτεμβρίου - Σεπτεμβρίου(Α ΕΞαμ)
06/06/2011 Τμήμα Μηχανολογίας : Πρόγραμμα Ιουνίου (Αλλαγή 08/06) - Επιτηρήσεις  **  Σεπτεμβρίου - Επιτηρήσεις
03/06/2011 Τμήμα Ηλεκτρολογίας : Πρόγραμμα Ιουνίου   Σεπτεμβρίου  ** Νέο Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου (13/09)
03/06/2011 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής : Πρόγραμμα Ιουνίου
03/06/2011 Τμήμα Τεχν.Αντιρρύπανσης : Πρόγραμμα Ιουνίου  + Επιτηρήσεις ** Σεπτεμβρίου + Επιτηρήσεις  ** Σεπτεμβρίου Νέο (13/09)
31/05/2011 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  : Πρόγραμμα Ιουνίου   (Αλλαγή 02/06)  **  Σεπτεμβρίου
20/05/2011 Τμήμα Λογιστικής  : Πρόγραμμα Ιουνίου (Αλλαγή 09/06)  Σεπτεμβρίου * Νέο Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου (13/09) * Αλλαγές Ζησόπουλος (13/09)

31/08/2011 Τμήμα Λογιστικής : Ανάρτηση Πινάκων Αξιολόγησης Συνεργατών Ανακοίνωση
22/07/2011 Τμήμα Τεχν.Αντιρρύπανσης : Αξιολόγηση Εκτάκτων Εισηγητική Έκθεση (pdf)
18/07/2011 Τμήμα Μηχανολογίας :  Αξιολόγηση Εκτάκτων  Ενεργειακού Τομέα - Κατασκευαστικού Τομέα
30/06/2011 Τμήμα ΕΠΕΑΠ Εισηγητική Έκθεση - Συνεργάτες
28/06/2011 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ :  (29/07 19/09 )
28/06/2011 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (09/09)

03/06/20
11 Τμήμα Μηχανολογίας : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αιτήσεις & Έντυπα για θέσεις Επιστημονικών/Εργαστηριακών Συνεργατών
00/00/2011
Τμήμα ΕΠΕΑΠ (Αίτηση)
25/05/2011 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών
25/05/2011 Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού
24/05/2011 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αλλαγές 03/06)
24/05/2011 Τμήμα Λογιστικής (+3 αρχεία)
24/05/2011 Τμήμα Ηλεκτρολογίας
24/05/2011 Τμήμα Μηχανολογίας

13/12/2010 Τμήμα Φυτικής ΠαραγωγήςΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2010-11
08/03/2011
Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών (Αλλαγή 01/04/2011)
04/03/2011 Τμήμα Λογιστικής     (Αλλαγή 01/04/2011)
04/03/2011 Τμήμα Ηλεκτρολογίας    (Αλλαγή 24/03/2011)
01/03/2011 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ  (Αλλαγή 07/04/2011)
01/03/2010 Τμήμα ΓΕΩΠΕ [link]
23/02/2011 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής   (Αλλαγή 28/03/2011)
22/02/2011 Τμήμα Βιομ.Σχεδιασμού  (Αλλαγή 24/03/2011)
18/02/2011 Τμήμα Μηχανολογίας  (Αλλαγή 23/03/2011)
18/02/2011 Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής
 

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2010-2011

Τμήμα Μηχανολογίας  : Διευκρινίσεις

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  Ιαν/Φεβρ  2011
20/01/2011
Τμήμα Μαιευτικής : Πρόγραμμα & Επιτηρήσεις [link]
19/01/2011 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ : Πρόγραμμα Α & Β εξεταστικής και Πρόγραμμα Πρωτοετών
19/01/2011 Τμήμα Λογιστικής  : Πρόγραμμα Α&Β Εξετ
16/01/2011 Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα [link]
14/01/2011 Τμήμα Μηχανολογίας : Πρόγρ.Α Εξετ  * Πρόγρ.B Εξετ * Πρόγρ.1ου Εξαμ * Οδηγίες
. . . . . . . . . . . .  Επιτήσεις 1ο Εξαμ - Επιτηρήσεις 2-7ο Εξαμ

14/01/2011 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών : Πρόγρ.Α Εξετ  * Πρόγρ.B Εξετ * Πρόγρ.1ου Εξαμ
13/01/2011 Τμήμα Βιομ.Σχεδιασμού : Πρόγραμμα Α Εξετ  + Επιτηρήσεις * Πρόγραμμα Β Εξετ  + Επιτηρήσεις Β
13/01/2011 Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής : Πρόγραμμα Α&Β Εξετ
13/01/2011 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής : Πρόγραμμα Α&Β Εξετ
12/01/2011 Τμήμα Ηλεκτρολογίας : Πρόγραμμα Α Εξετ  * Πρόγραμμα Β Εξετ
11/01/2011 Τμήμα Διοίκησης Επιχ.: Πρόγραμμα Α Εξετ  - Πρόγραμμα Β Εξετ
04/01/2011 Τμήμα ΕΠΕΑΠ : Πρόγραμμα Α&Β Εξετ
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13/12/2010 Τμήμα ΕΠΕΑΠ (Φλώρινα)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
13/12/2010 Τμήμα Ζωικής ΠαραγωγήςΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
13/12/2010 Τμήμα Φυτικής ΠαραγωγήςΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
08/12/2010 Τμήμα Λογιστικής :  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ - Ανακοίνωση - Κατάσταση Υποψηφίων
Τμήμα Μηχανολογίας : ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2010-11
15/10/2010
Τμήμα Λογιστικής       (Ενημ 22/10)
23/09/2010 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ  (Ενημ 24/11)
22/09/2010 Τμήμα Μηχανολογίας   (Ενημ 21/10)
21/09/2010 Τμήμα ΓΕΩΠΕ [link]
20/09/2010 Τμήμα Ηλεκτρολογίας   (Ενημ 09/11)
20/09/2010 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών  (Ενημ 13/10)
20/09/2010 Τμήμα Βιομ.Σχεδιασμού       (Ενημ 18/10)
17/09/2010 Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής
17/09/2010 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής (Ενημ 23/09)
17/09/2010 Τμήμα ΕΠΕΑΠ
 

 

 

 

 

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2010-2011

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων : Αντιστοιχίες μαθημάτων + Διευκρινίσεις2
Τμήμα Λογιστικής: Αντιστοιχίες μαθημάτων + Ανακοίνωση + Δήλωση
 

Τμήμα Μηχανολογίας : Ανακοίνωση για την Αλλαγή Προγράμματος Σπουδών/Ανανεώσεις Εγγραφών

07
/10/2010 Πίνακας Αξιολόγησης Εκτάκτων Συνεργατών. Τμήμα Μηχανολογίας
26/08/2010 Πίνακας Αξιολόγησης Εκτάκτων Συνεργατών. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Τομέας Ασθ.Ρευμ. - Τομέας Ισχ.Ρευμ.
16/08/2010 Πίνακας Αξιολόγησης Εκτάκτων Συνεργατών. Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ.
06/08/2010 Πίνακας Αξιολόγησης Εκτάκτων Συνεργατών. Τμήμα Τεχνολ.Αντιρρυπανσης
30/06/2010 Πίνακας Αξιολόγησης Εκτάκτων Συνεργατών. Τμήμα Φυτική Παραγωγής

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  Ιουνίου/Σεπτ  2010
26/06/2010
Τμήμα Μαιευτικής : Πρόγραμμα Ιουν  -   [ Πρόγραμμα + Επιτηρήσεις Σεπτεμβρίου ]
15/06/2010 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής  : Πρόγραμμα
14/06/2010 Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού : Πρόγραμμα  + Επιτηρήσεις   Σεπτέμβριος: Πρόγραμμα  + Επιτηρήσεις
09/06/2010 Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα [link]
09/06/2010 Τμήμα Λογιστικής . Πρόγραμμα Ιουνίου  Παλαιό Προγρ.Σπουδών - Νέο ΠΣ [Αλλαγή 14/06]  Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου : Παλαιό ΠΣ - Νέο ΠΣ
08/06/2010 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών   : Πρόγραμμα και Επιτηρήσεις Ιουνίου  -  Πρόγραμμα και Επιτηρήσεις Σεπτεμβρίου (Αρχείο pdf - Διορθ.26Αυγ) +++
07/06/2010 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ : Πρόγραμμα Ιουνίου   + Επιτηρήσεις  --------- Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου 
07/06/2010 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων : Πρόγραμμα Ιουνίου  (Αλλαγή 08/06)  - Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου
31/05/2010 Τμήμα Μηχανολογίας : Πρόγραμμα Ιουνίου  (Αλλαγή 07/06)  + Επιτηρήσεις  *** Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου  + Επιτηρήσεις 
25/05/2010 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής : Πρόγραμμα Ιουνίου+Σεπτεμβρίου
18/05/2010 Τμήμα Ηλεκτρολογίας : Πρόγραμμα Ιουνίου    - Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου

Αιτήσεις & Έντυπα για θέσεις Επιστημονικών/Εργαστηριακών Συνεργατών
25/05/2010
Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών
25/05/2010 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ++
25/05/2010 Τμήμα Λογιστικής  (Πρόσθετα έντυπα 28/05)
25/05/2010 Τμήμα Ηλεκτρολογίας
21/05/2010 Τμήμα ΕΠΕΑΠ    (Η Αίτηση να κατατεθεί ΚΑΙ σε έντυπη ΚΑΙ σε ηλεκτρονική μορφή με e_mail στο tof0007@teikoz.gr)
20/05/2010 Τμήμα Βιομηχ.Σχεδιασμού

 

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2009-2010
Ισχύουν οι αλλαγές του Σεπτεμβρίου που αφορούν τα συγγράμματα. Επίσης έχει αλλάξει η έκδοση της εφαρμογής. Παρακαλείστε να  διαβάσετε τις οδηγίες.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2009-10
25/02/2009
Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών [03/03]
19/02/2010 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ  [15/03]
18/02/2010 Τμήμα ΓΕΩΠΕ [link]
17/02/2010 Τμήμα Μαιευτικής
16/02/2010 Τμήμα Βιομ.Σχεδιασμού
16/02/2010 Τμήμα Μηχανολογίας [12/03]
16/02/2010 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
12/02/2010 Τμήμα Ηλεκτρολογίας
12/02/2010 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
12/02/2010 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
11/02/2010 Τμήμα ΕΠΕΑΠ

19/02/2010 Τμήμα ΕΠΕΑΠ - Πτυχιακές 1  -  Πτυχιακές 2
18/02/2010 Τμήμα ΕΠΕΑΠ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
12/02/2010 Τμήμα ΕΠΕΑΠ - Κατάσταση Ανάθεσης και Παρουσίασης Πτυχιακών


Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  Ιαν/Φεβ  2010
28/01/2010 Τμήμα Λογιστικής : Πρόγραμμα B Εξεταστικής (Παλαιό και Νέο Πρόγραμμα Σπουδών)
27/01/2010 Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού : Πρόγραμμα Β Εξεταστικής  + Επιτηρήσεις
27/01/2010 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ : Πρόγραμμα B Εξεταστικής - Επιτηρήσεις

27/01/2010 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων : Πρόγραμμα B Εξεταστικής
27/01/2010 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών   : Πρόγραμμα και Επιτηρήσεις B Εξεταστικής  (Αρχείο pdf)
26/01/20
10 Τμήμα Ηλεκτρολογίας : Πρόγραμμα Β Εξεταστικής
25/01/2010 Τμήμα Μηχανολογίας : Πρόγραμμα Β Εξεταστικής  + Επιτηρήσεις
----------------
12/01/2010 Τμήμα Ηλεκτρολογίας : Στο σύνδεσμο στα νέα της 16/12/2009
12/01/2010 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών   : Πρόγραμμα και Επιτηρήσεις Α Εξεταστικής  (Αρχείο pdf)
12/01/2010 Τμήμα Μαιευτικής : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής / Β Εξεταστικής / Επιτηρήσεις Α (Διορθ 13/01)
11/01/2010 Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής  + Επιτηρήσεις Α
11/01/2010 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής
11/01/2010 Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα [link]
11/01/2010 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής
29/12/2009 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής : Πρόγραμμα Α&B Εξεταστικής
29/12/2009 Τμήμα Λογιστικής : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής (Παλαιό και Νέο Πρόγραμμα Σπουδών)
23/12/2009 Τμήμα Μηχανολογίας : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής  + Επιτηρήσεις  (15/01)
22/12/2009 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής : Πρόγραμμα Α&B Εξεταστικής
----------------

14/11/2008 Αποτελέσματα Κατατακτήριων Εξετάσεων - Λογιστικής
12/11/2008 Αποτελέσματα Κατατακτήριων Εξετάσεων - Χρηματοοικ.Εφαρμογών

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕ ΤΗΒΕΝΝΟΥΣ
  

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2009-2010
Έχουν γίνει αλλαγές που αφορούν τα συγγράμματα. Παρακαλείστε να  διαβάστε τις οδηγίες.

Πρόγραμμα ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χειμερινού Εξαμήνου 2009-2010
02/11/2009
Τμήμα Λογιστικής - Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών  + Νέο Πρόγραμμα
08/10/2009 Τμήμα EPIX_PLHROF (Γρεβενά)
08/10/2009 Τμήμα LOGISTICS (Γρεβενά)
06/10/2009 Τμήμα ΓΕΩΠΕ
01/10/2009 Τμήμα Μηχανολογίας   [Αλλαγή 14/10/09]
01/10/2009 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών [Αλλαγή 13/10/09]
30/09/2009 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ
24/09/2009 Τμήμα Ηλεκτρολογίας (Ανανέωση 29/09/2009)
16/09/2009 Τμήμα Βιομ.Σχεδιασμού
15/09/2009 Τμήμα ΕΠΕΑΠ
15/09/2009 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
15/09/2009 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής


Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  Σεπτεμβρίου  2009
00/00/0000 Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα [link]
12/08/2009 Τμήμα Λογιστικής : Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου
29/07/2009 Τμήμα Μηχανολογίας : Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου  + Επιτηρήσεις
29/07/2009 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ : Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου (Αλλαγή 18/08) Επιτηρήσεις
23/07/2009 Τμήμα Ηλεκτρολογίας : Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου
08/07/2009 Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού : Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου - Επιτηρήσεις
02/07/2009 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων : Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου
01/07/2009 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών  : Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου
 

03/07/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  (5.4MB !)
25/06/2009 Τμήμα ΕΠΕΑΠ - Αξιολόγηση Συνεργατών : Εισηγητική Έκθεση  * Αλφαβητική Σειρά

Αιτήσεις για θέσεις Επιστημονικών/Εργαστηριακών Συνεργατών
21/05/2009
Τμήμα ΕΠΕΑΠΔικαιολογητικά (Η Αίτηση να κατατεθεί ΚΑΙ σε έντυπη ΚΑΙ σε ηλεκτρονική μορφή με e_mail στο tof0007@teikoz.gr)
22/05/2009 Τμήμα Βιομηχ.ΣχεδιασμούΔικαιολογητικά
25/05/2009 Τμήμα ΛογιστικήςΔικαιολογητικά
25/05/2009 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων -  Δικαιολογητικά [Με διόρθωση στο Πρόγραμμα 03/06)
25/05/2009 Τμήμα Χρημ/κών ΕφαρμογώνΔικαιολογητικά (Διόρθωση 28/05)
29/05/2009 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αίτηση

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  Ιουνίου/Σεπτεμβρίου  2009
15/06/2009 Τμήμα Μηχανολογίας  : Πρόγραμμα Ιουνίου
11/06/2009 Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού : Πρόγραμμα Ιουνίου  - Επιτηρήσεις
11/06/2009 Τμήμα Λογιστικής : Πρόγραμμα Ιουνίου
09/06/2009 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών : Πρόγραμμα Ιουνίου
05/06/2009 Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα [link]
04/06/2009 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων : Πρόγραμμα Ιουνίου
03/06/2009 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ : Πρόγραμμα Ιουνίου  [Αλλαγή 05/06]  + Επιτηρήσεις
03/06/2009 Τμήμα ΕΠΕΑΠ : Πρόγραμμα Ιουνίου+Σεπτεμβρίου
03/06/2009 Τμήμα ΕΠΕΑΠ : Πρόγραμμα Ιουνίου+Σεπτεμβρίου
02/06/2009 Τμήμα Ηλεκτρολογίας : Πρόγραμμα Ιουνίου [+++ Αλλαγή 04/06]
26/05/2009 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής


** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2008-2009

Πρόγραμμα ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Εαρινού Εξαμήνου 2008-2009
10/03/2008
Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών
25/02/2008 Τμήμα Μηχανολογίας [Νέο 04/03 με αλλαγές σε Γ' & Ε' Εξάμηνο)
25/02/2008 Τμήμα Ηλεκτρολογίας
24/02/2008 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ
24/02/2008 Τμήμα Βιομ.Σχεδιασμού
20/02/2008 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
16/02/2008 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
16/02/2008 Τμήμα ΕΠΕΑΠ

Αιτήσεις για θέσεις Επιστημονικών/Εργαστηριακών Συνεργατών
26/02/2008
Τμήμα ΕΠΕΑΠ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ + Aξιολογική Kατάταξη
16/02/2008 Τμήμα ΕΠΕΑΠ - Αίτηση+Υπεύθυνη Δήλωση  [Η Αίτηση να κατατεθεί ΚΑΙ σε έντυπη ΚΑΙ σε ηλεκτρονική μορφή]

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2009 [Ακαδ.Έτος 2008-9]
19
/01/2009 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ :Πρόγραμμα Α Εξετ  +  B Εξετ [02/02] + Επιτηρήσεις [Διορθ 05/02]
16/01/2009 Τμήμα Λογιστικής :Πρόγραμμα Α Εξετ  +  B Εξετ [05/02]
16/01/2009 Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα [link]
16/01/2009 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων : Πρόγραμμα Α Εξετ B Εξετ [03/02]
16/01/2009 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών : Πρόγραμμα Α Εξετ  +  B Εξετ
16/01/2009 Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού : Πρόγραμμα Α Εξετ  + ΕπιτηρήσειςΑB Εξετ + ΕπιτηρήσειςΒ
15/01/2009 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής : Πρόγραμμα Α & Β Εξετ
14/01/2009 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής : Πρόγραμμα Α & Β Εξετ  + Επιτηρήσεις  
14/01/2009 Τμήμα Μηχανολογίας : Πρόγραμμα Α Εξετ B Εξετ [03/02]  + Επιτηρήσεις [06/02]
14/01/2009 Τμήμα Ηλεκτρολογίας : Πρόγραμμα Α Εξετ  [Νέο 14/01] +  B Εξετ [28/01]
12/01/2009 Τμήμα ΕΠΕΑΠ : Πρόγραμμα Α &Β Εξετ


02/12/2008 Ανακοίνωση για Κατατακτήριες Εξετάσεις. Τμήμα Βιομ.Σχεδιασμού
28/11/2008 Ανακοίνωση για Κατατακτήριες Εξετάσεις. Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Πρόγραμμα ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χειμερινού Εξαμήνου 2008-2009
12/12/2008
Τμήμα Λογιστικής
21/11/2008 Τμήμα Ηλεκτρολογίας
08/10/2008 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών
25/09/2008 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ
23/09/2008 Τμήμα Μηχανολογίας [08/10]
19/09/2008 Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού  [Αλλαγή 30/09]
19/09/2008 Τμήμα ΕΠΕΑΠ  [Αλλαγή 29/09]
19/09/2008 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
19/09/2008 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ιουνίου/Σεπτεμβρίου 2008
17/06/2008
Τμήμα Ηλεκτρολογίας : Πρόγραμμα Ιουνίου 08 [Αλλαγή 20/06]    * Σεπτεμβρίου 08
17/06/2008 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ : Πρόγραμμα Ιουνίου 08  - Επιτηρήσεις Ιουνίου * Σεπτεμβρίου 08
17/06/2008 Τμήμα Βιομηχ.Σχεδ  : Πρόγραμμα Ιουνίου 08  - Επιτηρήσεις Ιουνίου  ** Σεπτεμβρίου 08 + Επιτηρήσεις
17/06/2008 Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα Ιουνίου 08 [Εξωτερικό Link]
17/06/2008 Τμήμα Μηχανολογίας : Πρόγραμμα Ιουνίου 08   - Επιτηρήσεις Ιουνίου * Σεπτεμβρίου 08 [Αλλαγή 09/07]
12/06/2008 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών : Πρόγραμμα Ιουνίου 08  * Σεπτεμβρίου 08
12/06/2008 Τμήμα Λογιστικής : Πρόγραμμα Ιουνίου 08 [Νέο]   * Σεπτεμβρίου 08
06/06/2008 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων : Πρόγραμμα Ιουνίου 08  * Σεπτεμβρίου 08
05/06/2008 Τμήμα ΕΠΕΑΠ : Πρόγραμμα Ιουνίου/Σεπτεμβρίου 08  (και στο site του τμήματος)
03/06/2008 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής  : Πρόγραμμα Ιουνίου 08 - Σεπτεμβρίου 08
30/05/2008 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής  : Πρόγραμμα Ιουνίου/Σεπτεμβρίου 08

Αποτελέσματα για θέσεις Επιστημονικών/Εργαστηριακών Συνεργατών
03/07/2008
Τμήμα ΕΠΕΑΠ - Αξιόλογηση - Εισηγητική Έκθεση

Αιτήσεις για θέσεις Επιστημονικών/Εργαστηριακών Συνεργατών
16/05/2008
Τμήμα Μηχανολογίας  -  Δικαιολογητικά
16/05/2008 Τμήμα Ηλεκτρολογίας  -  Δικαιολογητικά
16/05/2008 Τμήμα Βιομηχ.Σχεδιασμού -  Δικαιολογητικά  [Αλλαγή 20/05]
16/05/2008 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών -  Δικαιολογητικά
15/05/2008 Τμήμα Λογιστικής -  Δικαιολογητικά  [Αλλαγή 20/05]
15/05/2008 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Δικαιολογητικά
09/05/2008 Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής -  Αίτηση
09/05/2008 Τμήμα ΕΠΕΑΠ - Αίτηση  [Να κατατεθεί ΚΑΙ σε έντυπη ΚΑΙ σε ηλεκτρονική μορφή]
 

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2007-2008

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων Εαρινού  Εξαμήνου 2007-2008
03/03/2007 Τμήμα Λογιστικής : Πρόγραμμα Μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2007-8  [Αλλαγή 26/03]
03/03/2007 Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα Μαθημάτων [Εξωτερικός Σύνδεσμος]
03/03/2007 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ : Πρόγραμμα Μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2007-8  [Αλλαγή 18/03]
29/02/2007 Τμήμα Ηλεκτρολογίας : Πρόγραμμα Μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2007-8
28/02/2007 Τμήμα Βιομηχ.Σχεδ.: Πρόγραμμα Μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2007-8  (Διορθ 03/03)
26/02/2007 Τμήμα ΕΠΕΑΠ: Πρόγραμμα Μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2007-8
26/02/2007 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής : Πρόγραμμα Μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2007-8
26/02/2007 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής  : Πρόγραμμα Μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2007-8

Έγγραφα που αφορούν χορήγηση κάρτας σίτισης (Μόνο Φλώρινας)
Ανακοίνωση
Αίτηση
Υπέυθυνη Δήλωση

Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ιαν/Φεβ 2008
13/02/2008 Τμήμα Βιομηχ.Σχεδ. : Πρόγραμμα B Εξεταστικής  / Επιτηρήσεων
11/02/2008 Τμήμα Ηλεκτρολογίας: Πρόγραμμα Β Εξεταστικής
08/02/2008 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμ: Πρόγραμμα Β Εξεταστικής
08/02/2008 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ : Πρόγραμμα Β Εξεταστικής / Επιτηρήσεων
08/02/2008 Τμήμα Λογιστικής : Πρόγραμμα Β Εξεταστικής  
07/02/2008 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ. : Πρόγραμμα Β Εξεταστικής 
07/02/2008 Τμήμα Μηχανολογίας : Πρόγραμμα Β Εξεταστικής  + Επιτηρήσεων

-----------------------------------------------------

29
/01/2008 Τμήμα Βιομηχ.Σχεδ. : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής  / Επιτηρήσεων
29/01/2008 Τμήμα Ζωικής Παραγ. : Πρόγραμμα Β Εξεταστικής + Ανακοίνωση
29/01/2008 Τμήμα Λογιστικής : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής  
29/01/2008 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής  / Επιτηρήσεων
29/01/2008 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμ: Πρόγραμμα Α Εξεταστικής
29/01/2008 Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Α Εξεταστ.  Εισηγήσεις - Επιτηρήσεις  /  Β Εξεταστ.  Εισηγήσεις - Επιτηρήσεις
29/01/2008 Τμήμα Ηλεκτρολογίας : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής   (Αλλαγές 29/01)
29/01/2008 Τμήμα Μηχανολογίας : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής  / Επιτηρήσεων

17
/01/2008 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ. : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής 
16/01/2008 Τμήμα Ζωικής Παραγ. : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής 
15/01/2008 Τμήμα Φυτικής Παραγ. : Πρόγραμμα Α & Β Εξεταστικής
09/01/2008 Τμήμα ΕΠΕΑΠ: Πρόγραμμα Α Εξεταστικής - Β Εξεταστικής
 


26/11/2007
Αποτελέσματα Κατατακτηρίων. Τμήμα Χρημ/κων Εφαρμογών
26/11/2007 Αποτελέσματα Κατατακτηρίων. Τμήμα Λογιστικής

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2007-2008

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2007-2008

09
/10/2007 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμ: Πρόγραμμα Μαθημάτων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2007-8
09/10/2007 Τμήμα Λογιστικής: Πρόγραμμα Μαθημάτων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2007-8 [Διόρθωση 27/11]
26/09/2007 Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού - Πρόγραμμα Μαθημάτων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Εξαμήνου
26/04/2007 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ: Πρόγραμμα Μαθημάτων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2007-8 [Διόρθωση 24/10]
26/04/2007 Τμήμα Εφαρμ.Πληροφορικής - Πρόγραμμα Μαθημάτων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2007-8
25/04/2007 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής - Πρόγραμμα Μαθημάτων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2007-8
25/04/2007 Τμήμα ΕΠΕΑΠ - Πρόγραμμα Μαθημάτων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2007-8 [Διόρθωση 20/09]
24/04/2007 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής - Πρόγραμμα Μαθημάτων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2007-8 [Διόρθωση 05/09]
=====================================================================
26/04/2007 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ: Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου
19/04/2007 Τμήμα Μηχανολογίας - Πρόγραμμα Μαθημάτων. Εξάμηνο 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο
19/04/2007 Τμήμα Λογιστικής - Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Αλλαγή 23/04)
23/03/2007 Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού - Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου
12/03/2007 Τμήμα Ηλεκτρολογίας - Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου
09/03/2007 Τμήμα Εφαρμ.Πληροφορικής - Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου
26/02/2007 Τμήμα ΕΠΕΑΠ - Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2007-2008 (από 24/09/2007)


Πρόγραμμα εξετάσεων
27/06/2007
Τμήμα Ηλεκτρολογίας - Ιουνίου - Σεπτεμβρίου [Αλλαγή 28/08]
25/06/2007 Τμήμα Μηχανολογίας - Ιουνίου (Διόρθωση 27/06)  +  Σεπτεμβρίου [Αλλαγή 23/08]
22/06/2007 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ - Ιουνίου  (27/06) - Σεπτεμβρίου [Αλλαγή 29/08]
22/06/2007 Τμήμα Βιομηχ.Σχεδ - Εξετάσεις - Επιτηρήσεις Ιουνίου  - Εξετάσεις - Επιτηρήσεις Σεπτεμβρίου [Αλλαγή 24/08]
21/06/2007 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρ. - Ιουνίου   --  Σεπτεμβρίου [Αλλαγή 23/08]
21/06/2007 Τμήμα Λογιστικής - Ιουνίου  --  Σεπτεμβρίου [Αλλαγή 23/08]
21/06/2007 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών  - Ιουνίου -- Σεπτεμβρίου  [23/08]
21/06/2007 Τμήμα ΓΕΩΠΕ . ΙΟΥΝΙΟΣ : Εισηγήσεις  - Επιτηρήσεις  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Εισηγήσεις + Επιτηρήσεις [Διόρθωση 29/08]
14/06/2007 Τμήμα Εφ.Πληρ.Γρεβ. - Ιουνίου  - Σεπτεμβρίου  [Αλλαγή 24/08]
14/06/2007 Τμήμα Φυτικής Παρ. - Ιουνίου&Σεπτ
13/06/2007 Τμήμα Ζωϊκής Παρ. - Ιουνίου  +  Σεπτεμβρίου (03/07)
13/06/2007 Τμήμα ΕΠΕΑΠ - Ιουνίου / Σεπτεμβρίου  [Αλλαγή 27/08]

21/06/2007  ΦΛΩΡΙΝΑ : Πρακτικό έγκρισης των δικαιούχων φοιτητικής εστίας της Φλώρινας
19/06/2007  ΦΛΩΡΙΝΑ : Έκτακτοι Συνεργάτες.  Κατάλογος - Εισηγητική

Αιτήσεις για θέσεις Επιστημονικών/Εργαστηριακών Συνεργατών

15/05/2007
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής -  Δικαιολογητικά
15/05/2007 Τμήμα Εφαρμ.Πληροφορικής -  Δικαιολογητικά
15/05/2007 Τμήμα Ηλεκτρολογίας -  Δικαιολογητικά
14/05/2007 Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής -  Δικαιολογητικά
14/05/2007 Τμήμα ΕΠΕΑΠ -  Δικαιολογητικά
14/05/2007 Τμήμα Λογιστικής -  Δικαιολογητικά
11/05/2007 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών -  Δικαιολογητικά
11/05/2007 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προθεσμίες : 11 ως 30/05/2007 . Δικαιολογητικά

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2006-2007
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006-2007

26/02/2007 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ. - Πρόγραμμα <- Νέο 27/02
26/02/2007 Τμήμα Τεχν.Αντιρ. - Πρόγραμμα
26/02/2007 Τμήμα Λογιστικής - Πρόγραμμα + Επιτηρήσεις  
26/02/2007 Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ - Πρόγραμμα + Επιτηρήσεις
26/02/2007 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμ. - Πρόγραμμα + Επιτηρήσεις  <-Νέα 27/02
23/02/2007 Τμήμα Βιομηχ.Σχεδ. - Πρόγραμμα <-Διόρθωση 26/02 + Επιτηρήσεις (Όλες)
23/02/2007 Τμήμα Ηλεκτρολογίας - Πρόγραμμα <- Διόρθωση 26/02  + Επιτηρήσεις (26/02)
23/02/2007 Τμήμα Μηχανολογίας - Πρόγραμμα (xls)  <- Διόρθωση 26/02 (Αντικαθιστά κάθε προηγούμενο)
 

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2006-2007 (μόνο Φλώρινα/Γρεβενά)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝ-ΦΕΒ 2007

09/02/2007 Τμήμα Εφαρμ.Πληροφορικής - Πρόγραμμα Β' Εξεταστικής (xls)
08/02/2007 Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού - Πρόγραμμα Β' Εξεταστικής (doc)
08/02/2007 Τμήμα Μηχανολογίας - Πρόγραμμα Β' Εξεταστικής (xls)
08/02/2007 Τμήμα Ηλεκτρολογίας - Πρόγραμμα Β' Εξεταστικής
22/01/2007 Τμήμα Ηλεκτρολογίας - Πρόγραμμα Α' Εξεταστικής
23/01/2007 Τμήμα ΓΕΩΠΕ  - Πρόγραμμα : Α' Εξετ. -- Β' Εξετ  --  Επιτηρήσεις : Α' Εξετ.  --  Β' Εξετ (pdf)
22/01/2007 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ. - Πρόγραμμα Α' Εξεταστικής (xls-34k)
19/01/2007 Τμήμα Μηχανολογίας - Πρόγραμμα Α' Εξεταστικής (xls-45k)
18/01/2007 Τμήμα Βιομηχ.Σχεδιασμού - Πρόγραμμα Α' Εξεταστικής (doc-116k) Επιτηρήσεις Α' Εξετ. (xls 74k)
17/01/2007 Τμήμα Εφαρμ.Πληροφορικής - Πρόγραμμα Α' Εξεταστικής (doc-1684k!!)
17/01/2007 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής - Πρόγραμμα Α' Εξεταστικής (doc-165k)
15/01/2007 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής - Πρόγραμμα Α' Εξεταστικής (doc-485k!)
15/01/2007 Τμήμα ΕΠΕΑΠ - Πρόγραμμα Α' Εξεταστικής (xls-40k)
12/01/2007 Τμήμα Λογιστικής - Πρόγραμμα Α' Εξεταστικής (doc-93k)
12/01/2007 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών - Πρόγραμμα Α' Εξεταστικής (doc-118k)
22/12/2006 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πρόγραμμα (xls) - [Διόρθωση 04/01/2007]
** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2006-2007


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006-2007

30/10/200
6 Τμήμα Λογιστικής
29/09/2006 Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού <-Αλλαγή 31/10
29/09/2006 Τμήμα Εμπορίας & Ποιοτικού ..... <-Αλλαγή 24/10
29/09/2006 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
29/09/2006 Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤ 2006
Προς Φοιτητές : Όσα τμήματα στέλνουν τα προγράμματα για δημοσίευση, δημοσιεύονται.
Για όσα τμήματα δεν υπάρχουν, θα πρέπει να απευθύνεστε στην αντίστοιχη Γραμματεία για πληροφορίες :  Τηλ.Κατάλογος ΤΕΙ ΔΜ

----------
Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 18-29 Σεπτεμβρίου 2006
14
/09/2006 Τμήμα Βιομηχ.Σχεδιασμού : Πρόγραμμα (doc-116Κ) - Επιτηρήσεις (xls)
12/09/2006 Τμήμα Λογιστικής : Πρόγραμμα (doc-88Κ)
12/09/2006 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών : Πρόγραμμα (doc-114Κ)
12/09/2006 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ. : Πρόγραμμα (xls) Επιτηρήσεις (xls)
12/09/2006 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων : Πρόγραμμα (xls)
11/09/2006 Τμήμα Μηχανολογίας : Πρόγραμμα Εξετ (xls )
29/08/2006 Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα Εξετ (pdf-97Κ ) Επιτηρήσεις
04/09/2006 Τμήμα ΕΠΕΑΠ :  Πρόγραμμα Εξετ  (doc-110Κ)
----------

Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4-15 Σεπτεμβρίου 2006
23
/08/2006 Τμήμα Ηλεκτρολογίας : Πρόγραμμα
23/08/2006 Τμήμα Βιομηχ.Σχεδιασμού : Πρόγραμμα (doc-116Κ) - Επιτηρήσεις
18/08/2006 Τμήμα Μηχανολογίας : Πρόγραμμα (doc-86Κ)
09/08/2006 Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Πρόγραμμα (pdf-97Κ - Διόρθωση 10/08 Επιτηρήσεις  (pdf-110Κ)
08/08/2006 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ. : Πρόγραμμα (xls-33Κ) Επιτηρήσεις (xls-45k) Εξετάσεις Εργαστηρίων (doc-29k) <- 31/08/2006
10/07/2006 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμογών : Πρόγραμμα (doc-114Κ)
10/07/2006 Τμήμα Λογιστικής : Πρόγραμμα (doc-109Κ) Διόρθωση 17/07
07
/07/2006 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων : Πρόγραμμα (xls-37Κ)
----------
13/06/2006 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής: Πρόγραμμα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου (doc-240Κ)
13/06/2006 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής: Πρόγραμμα Ιουνίου (doc-170Κ)
13/06/2006 Τμήμα ΕΠΕΑΠ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σεπτεμβρίου  (doc-110Κ)
08/06/2006 Τμήμα ΕΠΕΑΠ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ιουνίου (doc-160Κ)

04/09/2006 Ανακοίνωση Βιβλιοθήκης-Τμήματος Φλώρινας (doc-159K-Ώρες Λειτουργίας)

Προκύρηξη ανάθεσης διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων

10/05/2006 Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής  : Προκύρηξη - Αίτηση
10/05/2006 Τμήμα
Φυτικής Παραγωγής  : Προκύρηξη - Αίτηση
08/05/2006 Τμήμα Ε.Π.Ε.Α.Π.  :  
Αίτηση - Προκήρυξη - Υπεύθυνη Δήλωση Η αίτηση θα κατατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα) στη γραμματεία του τμήματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Εαρινού Εξαμήνου 2005-2006
10/03/2006 Τμήμα Ε.Π.Ε.Α.Π. (Φλώρινα) (doc~650K)
01/03/2006 Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής (Γρεβενά)
23/02/2006 Τμήμα Μηχανολογίας - Εξάμηνα 1ο - 2ο - 3ο - 4ο - 5ο - 6ο - 7ο
22/02/2006 Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης
22/02/2006 Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2005-2006

22/02/2006 Τμήμα Τεχν. Αντιρρύπανσης : Αποτελέσματα Κατατακτηρίων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝ-ΦΕΒ 2006
07/02/2006 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (xls-3) Αλλαγή 09/02
07/02/2006 Τμήμα Λογιστικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (doc-148Κ)
07/02/2006 Τμήμα Τεχν.Αντιρρύπανσης : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (xls-83Κ)
03/02/2006 Τμήμα Χρ/κών Εφαρμογών  : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (doc-115Κ)
03/02/2006 Τμήμα Βιομηχ.Σχεδιασμού : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (doc-117Κ)
01/02/2006 Τμήμα Μηχανολογίας : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (xls-52Κ)
01/02/2006 Τμήμα ΕΠΕΑΠ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (doc-122Κ)
18/01/2005 Τμήμα Τεχν.Αντιρρύπανσης : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (xls-63Κ)
18/01/2005 Τμήμα Ηλεκτρολογίας : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (link)
18/01/2005 Τμήμα ΕΠΕΑΠ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ [2] (doc-120K)
13/01/2005 Τμήμα Βιομηχ.Σχεδιασμού : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (doc-120K) ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ_Α (doc-162K)
13/01/2005 Τμήμα Μηχανολογίας : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (xls-53K)
13/01/2005 Τμήμα Εφαρμογών ΠΛηροφορικής : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (doc-200K)
12/01/2005 Τμήμα ΓΕΩΠΕ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ Α(Δ) - ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ Β(16/01) (Αρχεία PDF)
22/12/2005 Τμήμα Λογιστικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (doc-147Κ)
22/12/2005 Τμήμα Χρ/κών Εφαρμογών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (doc-115Κ)
22/12/2005 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (xls-33Κ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Χειμερινού Εξαμήνου 2005-2006
11/11/2005 Τμήμα Λογιστικής
11/10/2005
Τμήμα Μηχανολογίας - Εξάμηνα 1ο - 2ο - 3ο - 4ο - 5ο - 6ο - 7ο
10/10/2005 Τμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
30/09/2005
Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού
28/09/2005 Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης  Προσοχή. 07/10/2005!


** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ εξαμήνου 2005-2006

22-09-2005
Για τους νεόυς φοιτητές :   Ενημερωτικό έντυπο του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων (~2ΜΒ)
15-09-2005 Δημιουργία Αφίσας για Συνέδριο του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΤΕΙ Δ.Μ.
15-07-2005 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού

29/08/2005 Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (link)
24/08/2005 Τμήμα Τεχνολ.Αντιρρύπ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (xls-38Κ)
24/08/2005 Τμήμα Εφαρμ.Πληροφορικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (doc-120Κ)
23/08/2005 Τμήμα Λογιστικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (doc-133Κ)
22/08/2005 Τμήμα Χρ/κών Εφαρμογών : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (doc-113Κ)
15/07/2005 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (xls-48Κ)
15/07/2005 Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 : ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ (pdf 96+88K)
15/07/2005 Τμήμα Βιομηχ.Σχεδιασμού : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (doc-120Κ)
15/07/2005 Τμήμα ΕΠΕΑΠ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (doc-130Κ)

 

07/06/2005 Τμήμα ΕΠΕΑΠ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 (doc-122Κ)
06/06/2005
Τμήμα Βιομηχ.Σχεδιασμού : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 (doc-132Κ) * Ακυρο μέχρι νεωτέρας
02/06/2005 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 (xls-38Κ) * Διόρθωση 02/06
25/05/2005 Τμήμα Λογιστικής : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 (doc-142Κ)
25/05/2005 Χρ/κών Εφαρμογών : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 (doc-107Κ)
15/04/2005 Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (xls-62Κ)
04/03/2005 ΠΣΕ Διοικητική Τεχνολογία : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (86Κ)
21/02/2005
Τμήμα ΕΠΕΑΠ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (zip-61Κ)
1
7/02/2005 Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (138Κ)
17/02/2005 Τμήμα Λογιστικής : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (159Κ)
14/02/2005 Τμήμα Μηχανολογίας : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (396Κ)

** Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου 2004-2005

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-2005

* Χρ/κών Εφαρμογών Β'Περ (31/01/2005)
* Λογιστικής Β Περ. (26-01-2005)
* Διοίκ. Επιχ. (28/12/2004)
* Διοίκ.Επιχ. Β' Εξεταστική  (20/01/2005)

* Ε.Π.Ε.Α.Ε.Π  Α' Περίοδος - Β' Περίοδος

------------------------------------------------------------------
* Λογιστικής
* Χρ/κών Εφαρμογών
 
* ΒΣ_Επιτηρήσεις_2004Β_Επέκτασης_Περιόδου_Εξ (25/01/2005)
* ΒΣ_Επιτηρήσεις_2004Β_Κανονικής_Περιόδου_Εξ (25/01/2005)
* ΒΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ΕΞ.2004-05  (25/01/2005)
* Μηχανολογίας Β.Περ.
(26/01/2005)

* ΓΕΩ.ΠΕ.   Α Περ. - Β Περ.  (Αλλαγή 21/01/2005)
* Τεχνολ. Αντιρρύπ. Α&Β Περίοδος (Αλλαγή 08/01/2005)
*
Ηλεκτρολογίας
------------------------------------------------------------------
* Β.Σ. Πρόγραμμα Εξετ. (Αλλαγή 11/01/2005)
* Β.Σ. Επιτηρήσεις Α' Περ Παλ.Πρόγρ.(04/01/2005 257Κ)
* Β.Σ. Επιτηρήσεις Α' Περ  (04/01/2005 863Κ)
* Μηχανολογίας

01/2005 Π.Σ.Ε.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
=======================================================
** 30/11/2004*ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004-2005 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΙΟΥ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
=======================================================
Εισήχθηκαν δοκιμαστικά τα στοιχεία του προγράμματος διδασκαλίας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έτσι οι φοιτητές μπορούν να βλέπουν το ατομικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα τους (Μάθημα-Ώρα-Αίθουσα-Καθηγητής) όπως διαμορφώνεται με βάση τα στοιχεία της δήλωσης τους. Παρακαλούνται οι φοιτητές να χρησιμοποιήσουν δοκιμαστικά την δυνατότητα και να αναφέρουν τυχόν προβλήματα στο email : support@uowm.gr
Οδηγίες
1. Για το ατομικό πρόγραμμα. Επιλέγετε το τμήμα Διοίκ.Επιχειρ. (στα αριστερά) --> Καταχωρημένες Δηλώσεις --> Συμπληρώνετε τον Αριθμό Μητρώου και click στο εμφάνιση.
2. Για το πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε εξαμήνου. Επιλέγετε το τμήμα Διοίκ.Επιχειρ. (στα αριστερά) -->  Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Δοκιμαστικό) -> Αλλάζετε το εξάμηνο και click στο Ανανέωση.
Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή είναι πιλοτική, και σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερισχύουν οι ανακοινώσεις και οδηγίες που δίνονται από την Γραμματεία του τμήματος.

17/09/2004 Εισήχθηκαν τα στοιχεία του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής... των Γρεβενών
10/09/2004 Αλλαγή Προγράμματος Σπουδών τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Δείτε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο και την νέα Δήλωση Μαθημάτων. (Αρχεία Word)
26/08/2004 Τρόπος υπολογισμού του βαθμού πτυχίου
15/06/2004 Το Πρόγραμμα Εξετάσεων για του ΠΣΕ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ" φαίνεται στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ του τμήματος
15/06/2004 Το Πρόγραμμα Εξετάσεων του Τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ υπάρχει στη σελίδα του τμήματος.
08/06/2004 Το Πρόγραμμα Εξετάσεων του Τμήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φαίνεται στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ του τμήματος
01/06/2004 Το Πρόγραμμα Εξετάσεων του Τμήματος ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤ.ΕΛΕΓΧ.ΑΓΡΟΤ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ φαίνεται στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ του τμήματος
16/02/2004 Ανανεώσεις εγγραφών και δηλώσεις μαθημάτων Φεβρουαρίου 2004
(Εαρινό Εξάμηνο 2003-2004) 
16/02/2004 Συχνές ερωτήσεις/ συμβουλές για τις εγγραφές/δηλώσεις Φεβρουαρίου 2004
15/02/2004 Νέα έκδοση της εφαρμογή TEI On-Line 1.256. Οι παλαιότερες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον. 
05/01/2004 Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου 2004 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


14/09/2004 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2004
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 23/08 (Excel 30k)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 18/08 (Word 80k)
ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 18/08 (Word 90k)

ΒΙΟΜΗΧ.ΣΧΕΔ. 20/08 : Πρόγρ. Εξετάσεων(Word_84k) &  Διόρθωση 30/08!->Πρόγρ. Επιτηρήσεων(Word_530k)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (εξωτ.σύνδεσμος) 17/08
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (εξωτ.σύνδεσμος) 26/08
ΤΕΧΝ. ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ (Excel 50k) - Διόρθωση 24/08!

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤ.ΕΛΕΓΧ.ΑΓΡΟΤ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  23/06 (Word 190k)

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2004
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 15/06
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 08/06 (Word 80k)
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤ.ΕΛΕΓΧ.ΑΓΡΟΤ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  01/06 (Word 190k)
ΠΣΕ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ" 15/06 (Word 135k)

 
15/09/2003 Συχνές ερωτήσεις/ συμβουλές για τις εγγραφές/δηλώσεις Σεπτεμβρίου 2003
15/09/2003 Ανανεώσεις εγγραφών και δηλώσεις μαθημάτων Σεπτεμβρίου 2003
(Χειμερινό Εξάμηνο 2003-2004) 
06/08/2003 ΠΣΕ-Διοικητική Τεχνολογία. Πρόγραμμα εξεταστικής Αυγούστου.
10/06/2003 Νέα έκδοση της εφαρμογή TEI On-Line 1.255. Οι παλαιότερες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον. 
10/06/2003 Ενημερώθηκαν τα στοιχεία για το τμήμα Ζωικής Παραγωγής (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών-8Εξάμηνα) της ΣΤΕΓ.
Τα στοιχεία του τμήματος Εμπορίας & Π.Ε. Αγρ.Πρ. έχουν ενημερωθεί από τον Μάρτιο
22/02/2003 Συχνές ερωτήσεις/ συμβουλές για τις εγγραφές/δηλώσεις Φεβρουαρίου 2003
20/02/2003 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Δηλώσεις Εργαστηρίων. !!!!
18/02/2003 Ανανεώσεις εγγραφών και δηλώσεις μαθημάτων Φεβρουαρίου 2003.
07/02/2003 Αλλαγές στα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας, λόγω αλλαγής προγράμματος σπουδών.
01/01/2003 Ενημερώθηκαν τα στοιχεία για το τμήμα Φυτικής Παραγωγής (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) της ΣΤΕΓ.
13/09/2002 Ανανέωση εγγραφής/Δήλωση Μαθημάτων για τους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
 
08/04/2002 Ενημερώθηκαν τα στοιχεία του τμήματος Μηχανολογίας
05/02/2002 On-Line δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2001-2002
Ανακοίνωση
Καταχώρηση Δήλωσης
20/01/2002 Ενημερώθηκαν τα στοιχεία για όλα τα τμήματα της Κοζάνης (πλην της Μηχανολογίας και των Ορυχείων). Οι σπουδαστές μπορούν να βλέπουν τα βαθμολόγια της εξεταστικής Ιαν-Φεβ 2002, επιλέγοντας το τμήμα τους και στη συνέχεια Μαθήματα που διδάσκονται...) 
02/10/2001 Πρόγραμμα μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2001-2001 για τα τμήματα :
Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Λογιστικής,
Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών,
10/09/2001 Ανακοίνωση για την Υποβολή Δηλώσεων On-Line.
Σύντομες οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων
24/08/2001 Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2001 για τα τμήματα
Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Λογιστικής,
Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών,
Τεχνολογιών αντιρρύπανσης.
05/07/2001 Τα αποτελέσματα της Εξεταστικής του Ιουνίου 2001 για τα τμήματα:
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
Τεχνολογιών αντιρρύπανσης
04/07/2001 Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2001 για το τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού.
18/06/2001 Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου για τα τμήματα Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών.
18/05/2001 Οι σπουδαστές των ΠΣΕ μπορούν να καταχωρούν τις δηλώσεις μαθημάτων τους για το επόμενο τετράμηνο On-Line. http://osrv1.teikoz.gr/b1/dhlpse.htm
12/10/2000 Οι σπουδαστές των τμημάτων Λογιστικής & Διοικ.Επιχ. μπορούν να δούν αν καταχωρήθηκαν οι δηλώσεις τους και ποια μαθήματα έχουν δηλώσει, επιλέγοντας το τμήμα τους στα αριστερά και στην συνέχεια "Καταχωρημένες Δηλώσεις".
09/10/2000 Οι σπουδαστές του ΠΣΕ "Διοικητική Τεχνολογία" μπορούν να βλέπουν τις ανακοινώσεις που τους αφορούν επιλέγοντας το τμήμα τους στα αριστερά.
23/09/2000 Προστέθηκε η δυνατότα καταχώρησης δήλωσης μαθημάτων On-Line για τα τμήματα Λογιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων
21/09/2000 Προσθήκες βαθμολογίας Σεπτεμβρίου για ορισμένα μαθήματα του τμήματος Λογιστικής
20/09/2000 Ενημερώθηκαν οι βαθμολογίες για τα τμήματα Λογιστικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

23/01/2008 Τμήμα Ηλεκτρολογίας : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής 
22/01/2008 Τμήμα Βιομηχ.Σχεδ. : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής  / Επιτηρήσεων
22/01/2008 Τμήμα Τεχν.Αντιρρυπ : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής
17/01/2008 Τμήμα Διοικ.Επιχειρ. : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής
17/01/2008 Τμήμα ΓΕΩ.ΠΕ. : Α Εξεταστ.  Εισηγήσεις - Επιτηρήσεις  /  Β Εξεταστ.  Εισηγήσεις - Επιτηρήσεις (Διορθ. 20/01)
16/01/2008 Τμήμα Ζωικής Παραγ. : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής
15/01/2008 Τμήμα Φυτικής Παραγ. : Πρόγραμμα Α & Β Εξεταστικής
14/01/2008 Τμήμα Λογιστικής : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής
11/01/2008 Τμήμα Μηχανολογίας : Πρόγραμμα Α Εξεταστικής (Διόρθ. 16/01)
09/01/2008 Τμήμα ΕΠΕΑΠ: Πρόγραμμα Α Εξεταστικής - Β Εξεταστικής
07/01/2008 Τμήμα Χρημ/κών Εφαρμ: Πρόγραμμα Α Εξεταστικής